Valtion avustukset remontointiin

Kysy meiltä lisää

Luopuessasi pientalon öljylämmityksestä voit hakea valtiolta avustusta

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Voit hakea valtiolta avustusta niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pientalo on ympärivuotisessa asuinkäytössä.

Avustusta myönnetään öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmityksen korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät. Nyt on siis erittäin hyvä aika päivittää lämmitysjärjestelmäsi ympäristön kannalta parempaan maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun!

Kuinka paljon voit avustusta saada?

Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustusta haetaan ELY-keskuksesta. Muista hakea avustusta heti kun tiedät luopuvasi öljylämmityksestä, etenkin jos haluat varmistua myönteisestä päätöksestä.

ARA:n energia-avustus

ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tukee energia-avustuksella pientaloja, taloyhtiöitä ja ARA-yhteisöjä energiatehokkuuden parantamisessa vuosina 2020-2022 tai niin kauan kuin määrärahoja riittää. Tämänkään avustuksen kanssa ei kannata jäädä siis odottelemaan. 

Energia-avustusta myönnetään esimerkiksi kohteisiin, joissa hyödynnetään lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmiä tai vaihdetaan fossiilista polttoainetta käyttävä järjestelmä ekologisempaan. Jotta avustusta voi saada, korjaushankkeen täytyy parantaa rakennuksen energiatehokkuutta enemmän kuin korjaamisen yhteydessä normaalisti edellytetään. Energiatehokkuuden paraneminen täytyy osoittaa energiatodistuksella. 

Kuinka paljon voit avustusta saada?

Mikäli energiatehokkuutta parannetaan vaaditun vähimmäistason verran tai lähes nollaenergiatasoisissa kohteissa, on avustuksen määrä 4000 € per asunto. Jos taas kiinteistö muutetaan lähes nollaenergiatasoiseksi, on avustuksen määrä 6000 € per huoneisto.

Avustukset ovat joka tapauksessa enintään 50 % hankkeen toteutuneista ja avustuksen piiriin kuuluvista kustannuksista.

Hyödynnä tuntuva kotitalousvähennys

Tuntuva kotitalousvähennys nopeuttaa hankinnan takaisinmaksua entisestään. Kun vaihdat lämpöpumppuratkaisuun voit saada kotitalousvähennystä vanhan lämmitysjärjestelmäsi purkutöistä sekä uuden lämpöpumpun asennustöistä.

Kotitalousvähennys on vuonna 2021 maksimissaan 2 250 euroa, kun purku- ja asennustöiden loppusumma on vähintään 5 875 euroa. Vähennysoikeus koskee töiden osuutta kotona ja vapaa-ajan asunnossa.

Avustuksen määrä on aina joko 2 500 euroa tai 4 000 euroa. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustusta haetaan ELY-keskuksesta. Muista hakea avustusta heti kun tiedät luopuvasi öljylämmityksestä, etenkin jos haluat varmistua myönteisestä päätöksestä.

Mikäli energiatehokkuutta parannetaan vaaditun vähimmäistason verran tai lähes nollaenergiatasoisissa kohteissa, on avustuksen määrä 4000 € per asunto. Jos taas kiinteistö muutetaan lähes nollaenergiatasoiseksi, on avustuksen määrä 6000 € per huoneisto. 

 

Avustukset ovat joka tapauksessa enintään 50 % hankkeen toteutuneista ja avustuksen piiriin kuuluvista kustannuksista.

Tuntuva kotitalousvähennys nopeuttaa hankinnan takaisinmaksua entisestään. Kun vaihdat lämpöpumppuratkaisuun voit saada kotitalousvähennystä vanhan lämmitysjärjestelmäsi purkutöistä sekä uuden lämpöpumpun asennustöistä. 

 

Kotitalousvähennys on vuonna 2021 maksimissaan 2 250 euroa, kun purku- ja asennustöiden loppusumma on vähintään 5 875 euroa. Vähennysoikeus koskee töiden osuutta kotona ja vapaa-ajan asunnossa.

LVI-Lyytikäinen Putkimies hahmo

Voit hakea avustusta kolmesta eri lähteestä.

Tämä avustus on suunnattu pientalon omistajalle, joka vaihaa öljylämmityksen ympäristöystävällisempään lämmitysmuotoon. Jos taloudessa on vain yksi veronmaksaja tai jos ARA-avustuksen 6000 euron nollaenergiataso ei ole tavoitteena, ELY-keskuksen tuki on yksinkertaisin ja helpoin hakea. Lue lisää avustuksesta ELY-keskuksen sivuilta

Aran avustuksen tavoitteena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta. ARA:n energia-avustuksen hakeminen voi olla järkevin vaihtoehto, jos tarkoituksenasi on remontoida talo lähes nollaenergiatasolle, jolloin voit saada tukea 6000 €. Lue lisää energia-avustuksesta ARAn sivuilta.

Tämän avulla verottaja tukee kansalaisten mahdollisuutta ostaa palveluita omaan kotiinsa. Jos taloudesta kaksi veronmaksajaa hakee kotitalousvähennyksen ja päästään enimmäissummaan 4500 €, voi kotitalousvähennys olla järkevin vaihtoehto tukimuodoista. Lue lisää kotitalousvähennyksestä vero.fi:stä